Prečo horský vodca?

Mnohí z Vás si možno kladú otázku : “Prečo horský vodca?” alebo “Prečo by som mal ísť na túru s práve horským vodcom?”

Verím, že odpoveď na túto otázku Vám dajú nasledujúce riadky. Ak budete mať ešte ďalšie otázky, napíšte mi.

Horský vodca tvorí dobrodružstvo

Horský vodca nevedie len bezpečne svojich klientov v horách, ale k jeho práci patrí aj starostlivosť o svojich klientov. Pred začiatkom túry dáva svojim klientom osobné rady  a podporuje ich pri výbere správnej túry. Horský vodca má základné znalosti v geológii, faune, flóre, pozná hory a ich históriu.

Bezpečnost

Bezpečnost je dôležitým faktorom pri pohybe v horách. Ľudia vyhľadávajú v horách rekreáciu a dobrodružstvo. Tak ako v každodennom živote, aj v horách existuje určité reziduálne riziko. Horský vodca je profesionálne trenovaný, aby toto riziko eliminoval. Výcvik horského vodcu je zameraný práve na bezpečnosť. Horský vodca má mnohoročné skúsenosti, ktoré mu pomáhajú správne sa rozhodovať v zložitých situáciách.

Vzdelanie

Horský vodca je profesionál, ktorého schopnosti sú certifikované. Je schopný viesť a vyučovať záujemcov v bezpečnosti, zodpovednosti a samostatnom pohybe pri aktivitách špecifických pre jeho profesiu – alpinizmus, horolezectvo, športové lezenie, skialpinizmus, freeride, ľadové lezenie a výškové horolezectvo.