Zoznam sprostredkovateľov

poverených spoločnosťou Mountain Addiction, s. r. o., IČO : 47 758 376, so sídlom 059 86 Nová Lesná 525, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 30522/P ako prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov.

Meno a priezvisko /názov spoločnostiDátum narodenia/ IČOAdresa
Ján Gerčák01.04.1948Poľná 485/31, 059 52 Veľká Lomnica
Anna Gerčáková14.8.1951Poľná 485/31, 059 52 Veľká Lomnica
Júlia Sládeková41 299 451Šrobárová 2610/10, 058 01 Poprad
Union poisťovňa, a.s.31 322 051Bajkalská 29/A, 813 60  Bratislava