Čas, o ktorej začína výstup na Gerlach je závislý od termínu výstupu, ale spravidla je to na svitaní.

O ktorej začína výstup na Gerlach?

Miesto stretnutia býva zvyčajne parkovisko v Tatranskej Polianke, odkiaľ sa presunieme na Sliezsky dom. V Polianke sa stretneme na svitaní. Na začiatku letnej sezóny (jún, júl) je to o 4:00 hod, v auguste o 4:30 hod, v septembri o 5:00 hod – 5:30 hod. V zimnom období je to zvyčajne o 6:00 hod – 6:30 hod.

Hlavným dôvodom skorého začiatku túry na Gerlach je bezpečnosť. V letnom období sa v Tatrách objavujú búrky už okolo obeda a skorým začiatkom túry znížime riziko, že nás zastihne búrka v náročnom teréne.

Ďalším dôvodom je skorého začiatku je výhľad. Oblačnosť sa v horách zvyčajne začne tvoriť okolo 9:00 hod – 10:00 hod a v tom čase už budeme na zostupe.

Kto chce výhľad, musí si privstať! :)

Please click here if this helped you.
3 people found this helpful.


Category: Plánujeme výstup na Gerlach

← O ktorej začína výstup na Gerlach?