Prečo práve horský vodca Mountain Addiction?

Bezpečnost je dôležitý faktor je pohybe v horách. Ľudia vyhľadávajú rekreáciu a dobrodružstvo v horách. Tak ako v každodennom živote a v horách existuje určité reziduálne riziko. Horský vodca je profesionálne trenovaný, aby toto riziko eliminoval. Výcvik horského vodcu je zameraný práve na bezpečnosť. Horský vodca má mnohoročné skúsenosti, ktoré mu pomáhajú správne sa rozhodovať v zložitých situáciách.

Štatistiky SAC (Švajčiarsky alpský spolok) ukazujú, že ľudia, ktorí sa pohybujú v horách samostatne a skupiny, ktoré nie sú pod vedením horského vodcu, podstupujú omnoho väčšie riziko ako s horským vodcom.

Prečo práve horský vodca? Bezpečnosť

Horský vodca nevedie len bezpečne svojich klientov v horách, ale k jeho práci patrí aj starostlivosť o svojich klientov. Pred začiatkom túry dáva svojim klientom osobné rady  a podporuje ich pri výbere správnej túry. Horský vodca má základné znalosti v geológii, faune, flóre, pozná hory a ich históriu.

Týmto spôsobom sa túry stáva komplexným zážitkom. Horský vodca pomáha ambicióznym klientom zlepšovať technickú a psychickú prípravu. Veľakrát horský vodca vedie svojich klientov v horách mnoho rokov a na mnohých miestach. To je základ pre priateľstvo, ktoré ostáva na život.

Prečo práve horský vodca? Vzdelanie

Horský vodca je profesionál, ktoré kompetencie sú certifikované. Na Slovensku riadi vzdelávanie horských vodcov Národná asociácia horských vodcov Slovenskej republiky. Horský vodca je schopný viesť a vyučovať každú osobu v bezpečnom, zodpovednom a samostatnom pohybe v horách a pri aktivitách špecifických pre jeho profesiu (alpinizmus, lezenie, športové lezenie, lyžiarska turistika, freeride, lezenie ľadopádov, výškové horolezectvo). Horský vodca musí spĺňať minimálne takéto požiadavky:

  • lezenie v skale na úrovni min. 6.stupeň horolezeckej obtiažnosti v pevných topánkach,
  • lezenie v skalne na úrovni min. 7. stupeň horolezeckej obtiažnosti v lezečkách,
  • lezenie v ľadopádoch použitím klasickej techniky a použitím techniky s dvoma čakanmi,
  • lyžovanie v každom type snehu a teréne.

 

 

Please click here if this helped you.
5 people found this helpful.


Category: Prečo horský vodca?

← Prečo práve horský vodca?