Náuka o snehu, lavínovom nebezpečenstve, faktoroch ovplyvňujúcich vznik lavínového nebezpečenstva a podobne.

Safety Academy Mountain je novinka, ktorú budeme používať na kurzoch Mountain Addiction. Safety Academy Mountain je 3D model hory, na ktorom sa budeme učiť a precvičovať:

 • plánovanie túry,
 • základy risk managmentu,
 • rozpoznávanie varovných signálov a posúdenie lavínového rizika.

Safety Academy Mountain

SAM 3D získal ocenenie na svetovej výstave OutDoor Show v nemeckom Friedrichshafen. V roku 2015/2016 získal kategórii lavínovej bezpečnosti cenu ISPO Award Gold Winner. Bol vyvíjaný v spolupráci s horským vodcom Kurtom Walderom a my ho budeme využívať hlavne na:

 • lavínových kurzoch ADVANCED,
 • skialp kurzoch BASIC a ADVANCED,
 • Freeride Camps – DISCOVER FREERIDE, NO FRIENDS ON A POWDER DAY, FIND YOUR LINE.

SAM 3D je skvelá pomôcka, ktorá Vám pomôže chápať lavínové riziko v širších súvislostiach. Preto sa už teraz tešíme na prácu so SAM-om a na Vaše reakcie na neho.

 

Safety Academy Mountain

 

Skoré sobotné ráno som sa ešte prechádzal so Zoe zasneženou lúkou a sledoval prebúdzajúce sa ranné Tatry. Snehu nebolo až tak veľa, ale na náš prvý kemp to stačilo. Keď sme sa presúvali autom, tak teplomer v aute ukazol – 20°C.

Uplynul ďalší víkend a ďalší kurz Mountain Addiction. Tentokrát zo série lavínové kurzy. Možno si budete myslieť, načo lavínové kurzy, keď v Tatrách nie je sneh? Nie je ho až tak veľa, ale lavíny napriek tomu padajú.

Ďalším z faktorov lavínového nebezpečenstva je terén.

Terén – faktor lavínového nebezpečenstva

Terén je na jednej strane faktor, ktorý tvorí lavínové nebezpečenstvo, avšak na stranej druhej je reliéf terénu naozaj jediným faktorom, ktorý môžeme posúdiť. Terén je pomocníkom skúseného skialpinistu či horolezca. Správnym využitím terénnych útvaroch môžeme vyrovnať deficit informácií o faktoroch,  ktoré sú ťažšie kalkulovateľné.

 

Terén a jeho strmosť

Strmosť terénu je kľúčová pre uvoľnenie lavíny. S narastajúcou strmosťou spravidlá stúpa aj riziko odtrhu snehovej pokrývky. Predpokladom pre odtrh doskovej lavíny je adekvátna strmosť v zóne odtrhu.

 

Terén a jeho tvar

Tvar terénu môže na jednej strane priaznivý pre pád lavíny, na druhej strane však môže pôsobiť ako brzdiaci faktor. Konvexný (vydutý smerom von) tvar terénu podporuje tvorbu nebezpečných miest, v ktorých vzniká ťahové napätie. V konkávnom (vydutý smerom dnu) tvare terénu vzniká tlakové napätie.

Dobre štrukturovaný terén s terasovitými stupňami a rampami, mierne strmé chrbáty, plytké muldy a široké panvy, je spravidla priaznivý pre tvorbu stopy. To platí aj pre horské hrebene a chrbty. Oproti tomu je vo voľnom, nečlenenom teréne veľmi ťažko posúdiť, kde sa nachádzajú potencionálne nebezpečné miesta.

Muldy, žľaby a miesta na záveterných miesta sú potencionálne miesta s naviatym snehom.

Vyvýšeniny a miesta nad úrovňou terénu sú skôr vyfúkané.

Štrukturovaný terén brzdí lavíny len tak dlho, kým ho množstvo snehu nevyrovná.

 

Terén a jeho expozícia

Orientácia svahu je rozhodujúca pre lavínovú situáciu. Orientácia ovplyvňuje teplotu a tým vznikajú rozdielne podmienky na rôznych svahoch. Na druhej strane je hlavný smer vetra zodpovedný zato, že jednotlivé expozície musíme posudzovať rozdielne.

 

Terén a jeho drsnosť

Drsnosť terénu môže pri určitých situáciach podporiť alebo sťažiť odtrh lavíny. Hladký povrch (väčšinou trávový podklad) je v jarných mesiacoch nebezpečný, kedže dochádza k premočeniu snehovej pokrývky a odtrhu doskových lavín.

Drsný terén so skalami a blokmi sú bezpečné len dovtedy, kým nie sú zasnežené úplne.

 

V ďalšej časti sa dočítate o treťom faktore lavínového nebezpečenstva a tým je človek.

Seriál Lavíny 2015:

1. časť: Lavíny

2. časť: Vietor – faktory lavínového nebezpečenstva

3. časť: Ako rozpoznať kritickú rýchlosť vetra

4. časť: Terén – faktor lavínového nebezpečenstva

Zdroj:

Alpin-lehrplan 4, Skibergsteigen – Freeriding, 2007 BLV Buchverlag GmbH & Co. KG, Munchen, ISBN-10:3-8354-0074-6

preklad: Michal Gerčák

Ďalší článok zo seriálu Lavíny 2015 je o praktických tipoch ako rozpoznať kritickú rýchlosť vetra. Rozpoznanie tejto hranice je dôležité pre posúdenie množstva naviateho snehu.

 

 Ako rozpoznať kritickú rýchlosť vetra

Škála rýchlosti vetra pre praktické použitie

vietor

znaky

presun snehu


 

slabý vietor

do 20 km/h = do 5 m/s

Vietor je cítiť na tvári, vreckovka sa vetre slabo hýbe

bez presunu

mierny vietor

20 – 40 km/h = 5 – 11 m/s

vreckovka je vetrom úplne napnutá, bez výrazných obmedzení počas túry, vietor je považaný nanajvýš ako nepríjemný

začiatok presunu snehu

silný vietor

40 – 60 km/h = 11 – 17 m/s

vietor je počuteľný na predmetoch, vietor pociťujeme pri silnejšom mraze ako bolestivý, riziko lokálnych omrzlín pri – 10 stupňoch, dôležité je mať oblečenie chrániace pred vetrom

rozsiahle presuny

búrlivý vietor

60 – 100 km/h = 17 – 28 m/s

sťažená chôdza proti vetru, vietor je nárazový a nepravidelný, zlomené vetvy stromov, túry možné len v miestach chránených pred vetrom, vetru vystavené miesta sa musia obchádzať, lokálne omrzliny už pri – 5 stupňoch.

nepravidelné presuny snehu vo všetkých expozíciách v dôvodu turbulencií

silná víchrica, orkán

and 100 km/h = nad 28 m/s

problém s udržaním rovnováhy, vzpriamená chôdza je takmer nemožná, nárazy vetra môžu zhodiť osobu k zmeni, túra musí byť prerušená, škody na budovách, vyvracanie stromov

extrémne a nepravidelné presuny snehu vo všetkých expozíciách v dôvodu turbulencií

 

Znaky kritickej rýchlosti vetra

 • snehové preveje na vrcholoch, hrebeňoch a rebrách sú istým znakom presunu snehu vetrom. Prevej smeruje na záveternú stranu.
 • strungy a vetrom tvarované formy na povrchu snehovej pokrývky. Strunga sa tvorí proti vetru.

Pravidlo pri odhade množstva previateho snehu:

 • dvojité množstvo čerstvého snehu pri miernom vetre
 • trojité množstvo čerstvého snehu pri silnom vetre

Pri plánovaní túry je dôležité zistiť si aktuálnu lavínovú situáciu , prebieh počasia za uplynulé obdobie, ale aj predpoveď počasia na konkrétny deň. Po vyhodnotení týchto údajov sa rozhodnete či túru začnete alebo nie.

Priamo v lavínovom teréne už sledujete útvary previateho snehu, teda strungy, preveje, ktoré Vám napovedia ako vietor v poslednom období presúval sneh. Rozpoznanie náveternej a záveternej strany a kritických snehových útvarov, ktoré vietor vytvoril, je kľúčové pre voľbu bezpečného výstupu a zostupu v lavínovom teréne.

Práve dnes je táto problematika aktuálna, keďže po prechádzajúcom období, kedy napadlo miestami do 50 cm nového snehu, dnes začal fúkať severovýchodný vietor, ktorý má v nárazoch do 20 m/s.

V nasledujúcej časti sa dozviete o ďalšom faktore, ovplyvňujúcom lavínové nebezpečenstvo a tým je terén.

Lavíny – seriál 2015

1. časť: Lavíny

2. časť: Vietor – faktory lavínového nebezpečenstva

3. časť: Ako rozpoznať kritickú rýchlosť vetra

Zdroj:

Alpin-lehrplan 4, Skibergsteigen – Freeriding, 2007 BLV Buchverlag GmbH & Co. KG, Munchen, ISBN-10:3-8354-0074-6

preklad: Michal Gerčák

 

 

 

Primárne poznáme štyri faktory, ktoré priamo ovplyvňujú lavínové nebezpečenstvo. Celá problematika spočíva v súčinnosti týchto faktorov, ktoré sa ustavične obmieňajú. Neustále menia svoj vplyv a nemožno ho posudzovať len osamote, ale vždy v spojitosti s ostatnými faktormi. Komplexné posúdenie súčinnosti týchto faktorov sa môže zdať neriešiteľné, avšak rozsiahle poznatky o jednotlivých faktoroch tvoria základ pre uspokojivé posúdenie lavínového nebezpečestva.

 

Faktory lavínového nebezpečenstva:

 • snehová pokrývka,
 • vietor,
 • terén,
 • človek.

VIETOR – tvorca lavínového nebezpečenstva

Vietor je právom považovaný za tvorcu lavínového nebezpečenstva.

Doležitým kritériom pre posúdenie lavínového nebezpečenstva je smer, ale aj rýchlosť vetra. Výškový vietor ovplyvňuje hlavne zmena tlaku a pozícia oblastí s vysokým a nízkym tlakom. Štruktúra terénu ovplyvňuje hlavne prízemný vietor. Zárezy (sedlá, štrbiny, sedielka) podporujú efekt dýzy a v týchto miestach sa môžu vytvoriť prudké nárazy vetra, pričom za hrebeňom sa môže vyskytovať bezvetrie.

Ak má vietor pred sebou prekážku, vytvára sa tzv. náveterná a záveterná strana. Tieto prekážky sú zodpovedné aj zato, že prúdenie v horách je prevažne turbuletné.

Lavíny a vietor

Naviaty sneh na záveternej strane.

Vietor a lavíny

Dodatočné zaťaženie lyžiarom spôsobilo odtrh snehovej dosky.

Vietor

Vietor – tvorca lavínového nebezpečenstva

Väčšina potencionálnych snehových dosiek sa vytvorí pôsobením vetru počas alebo krátko po snežení. Naviaty sneh je uskladnený hlavne na záveternej strane za prekážkami, to však neznamená, že na náveternej strane nie je uložený. Práve pred strmými prekážkami (stupne, skalné stienky, muldy, kuloáre) sa nachádzajú nebezpečné nánosy. Aj pri peknom počasí, často pri bezvetrí v nižších polohách, môže vietor vo vyšších polohách presúvať podstatné množstvá snehu.

Nutnosťou pre posúdenie lavínovej situácie je rozpoznanie kritickej rýchlosti vetra.

 

V ďalšej časti sa dozviete o praktických tipoch, ako rozpoznať kritickú rýchlosť vetra a útvary naviateho snehu.

Lavíny – seriál 2015

1. časť: Lavíny

2. čast: Vietor – faktory lavínového nebezpečenstva

 

Zdroj:

Alpin-lehrplan 4, Skibergsteigen – Freeriding, 2007 BLV Buchverlag GmbH & Co. KG, Munchen, ISBN-10:3-8354-0074-6

preklad: Michal Gerčák

Pohyb vo vysokohorskom prostredí v zimnom období je veľmi závislý od aktuálnych podmienok. Do úvahy je potrebné brať nielen množstvo snehu, počasie (teplotu, vietor, viditeľnosť, zrážky), ale aj lavíny, teda aktuálnu lavínovú situáciu.

Lavíny a aktuálna situácia

Informácie o aktuálnej lavínovej situácii uverejňuje Stredisko lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby a túto správu denne preberajú rôzne média a portáli. Informácie o aktuálnej lavínovej situácií nájdete na webstránke laviny.sk.

Stupnica lavínového nebezpečenstva

velke-velmi-velke-lavinove-nebezpecenstvo5. Veľmi veľké lavínové nebezpečenstvo

 • Snehová pokrývka je všeobecne slabo spevnená a rozsiahlo nestabilná.
 • Očakávajú sa mnohé veľké a často aj veľmi veľké spontánne lavíny, aj v mierne strmom teréne (do 30 stupňov).
 • Absolútny zákaz pohybu.

velke-velmi-velke-lavinove-nebezpecenstvo4. Veľké lavínové nebezpečenstvo

 • Snehová pokrývka je na väčšine strmých svahov (svahy strmšie ako 30 stupňov) slabo spevnená.
 • Uvoľnenie lavíny je možné už pri malom dodatočnom zaťažení (osamelý lyžiar/snowboardista, ľahko točiaci, bez pádu, osoba na snežniciach, skupina s rozostupmi nad 10 metrov), predovšetkým na uvedených strmých svahoch (svahy so strmosťou nad 30 stupňov). Je možné očakávať mnohé stredné, viacnásobne aj veľké spontánne lavíny.
 • Neodporúča sa pohyb v lavínovom teréne.

 

zvysene-lavinove-nebezpecenstvo3. Zvýšené lavínové nebezpečenstvo

 • Snehová pokrývka je na viacerých strmých svahoch (svahy strmšie ako 30 stupňov) len mierne alebo slabo spevnená.
 • Uvoľnenie lavíny je možné už pri malom dodatočnom zaťažení (osamelý lyžiar/snowboardista, ľahko  točiaci, bez pádu, osoba na snežniciach, skupina s rozostupmi nad 10 metrov). Ojedinele  je možné očakávať stredné, zriedkavo aj veľké spontánne lavíny.
 • Pohyb vo vysokohorskom teréne sa odporúča len znalcom lavínovej problematiky, ktorý vedia posúdiť lokálne lavínové nebezpečenstvo.

 

mierne-lavinove-nebezpecenstvo 2. Mierne lavínové nebezpečenstvo

 • Snehová pokrývka je na niektorých strmých svahoch (svahy strmšie ako 30 stupňov) len mierne spevnená, inak je všeobecne dobre spevnená.
 • Uvoľnenie lavín je možné predovšetkým pri veľkom dodatočnom zaťažení (dvaja alebo dviacerí lyžiari/snowboardisti bez rozostupov, ratrak, odstrel lavíny, chodec/alpinista). Veľké spontánne lavíny sa neočakávajú.
 • Priaznivé podmienky pre pohyb s prihliadnutím na extrémne strmé a strmé svahy.

 

male-lavinove-nebezpecenstvo 1. Malé lavínové nebezpečenstvo

 • Snehová pokrývka je všeobecne dobre spevnená a stabilná.
 • Uvoľnenie lavíny je možné len pri veľkom dodatočnom zaťažení (dvaja alebo dviacerí lyžiari/snowboardisti bez rozostupov, ratrak, odstrel lavíny, chodec/alpinista) na ojedinelých miestach v extrémne strmom teréne (obzvlásť nepriaznivé svahy vzhľadom na strmosť – viac ako 40 stupňov, profil terénu, blízkosť hrebeňa a drsnosť podkladu). Spontánne sú možné len splazy a malé lavíny.
 • Všeobecne bezpečné podmienky pre pohyb vo vysokohorskom teréne

Samovoľný odtrh lavíny

laviny-maly-zavrat

V noci z pondelka (5.1) na utorok sa z Malého Závratu (Veľká Studená dolina, Vysoké Tatry) samovoľne uvoľnila dosková lavína. O tom, že lavíny padajú aj samovoľne sa môžete presvediť v článku na blogu Strediska lavínovej prevencie HZS.

 

Lavíny – seriál 2015

Tento článok je prvý zo série článkov o lavínovej problematike, ktoré budem postupne uverejňovať v rubrike lavíny. Verím, že aj tieto teoretické vedomosti Vás dostatočne oboznámia s problematikou lavín.

 

Zdroj:

www.avalanches.org

Laviny.sk