Ako ste boli spokojní?

Napíšte prosím, ako ste boli spokojní s výstupom, túrou alebo kurzom Mountain Addiction.