V júli minulého roku som spolu s kolegyňou a klientkou teamu Get Fitter absolvoval spomínaný výstup pod vedením horského vodcu Michala Gerčáka. Nakoľko to bol môj prvý v sezóne a hneď Gerlach, mal som rešpekt. Rešpekt avšak hlavne z dôvodu, že sa malo liezť – čo bola pre mňa úplne nová skúsenosť. Kondičná pripravenosť nášho zloženia bola v tom čase charakterizovaná ako veľmi dobrá, dievčatá spolupracovali už dlhodobejšie (1 ½ roka) 4 krát do týždňa – cvičenia zamerané na rozvoj sily, aeróbnej vytrvalosti a rovnováhové cvičenia. Boli sme pripravení. Náš celkový dojem z túry predčil očakávania – príjemne unavení s kopou nových zážitkov. Bol to adrenalín od začiatku do konca, nikdy však nie pocit strachu, bezpečnosť pri exponovaných lezeckých pasážach bola maximálna – Michal je profi človek a je jasné, že práca je jeho životnou záľubou.

Kondičný tréning na túru s horským vodcom

Stručne k charakteristike zaťaženia a nárokoch na ľudský organizmus pri zdolávaní vysokohorských štítov. Základom úspechu pri turistických snahách v nadmorskej výške je solídny základ aeróbnej vytrvalosti, čo znamená že telo dokáže hospodárne pracovať pri nižšej intenzite zaťaženia – dlhší čas. Pri väčšine 1-dňových túr ide o zaťaženie v čase od 6 – 10 hodín. Ďalšou požiadavkou je silový základ, veď predsa čo krok – to vertikálne stúpanie/klesanie. Nakoľko je tento výstup charakterizovaný ako lezecký – nesmieme okrem sily nôh zabudnúť ani sa silu paží a trupu, taktiež na koordináciu, toto všetko v nadmorskej výške s nízkou koncentráciou kyslíka a v teréne kde strata rovnováhy (predovšetkým z dôvodu únavy) môže byť osudnou. Preto, telesnú prípravu netreba podceniť.
Teda k veci. Máte túžbu užiť si tento výstup naplno a v plnom zdraví, prípadne niekomu chcete darovať originálny darček vo forme jedinečného turistického zážitku. Nasledujúca časť príspevku sa zaoberá práve programom – 6- týždňový kondičný tréning na túru s horským vodcom.

Kondičný tréning na túru s horským vodcom

Nižšie je uvedený 6-týždňový kondičný tréning na túru s horským vodcom –  pohybový program, určený pre priemerne pohybovo aktívneho jedinca. Treba mať na pamäti, že žiadny program nie je doslovným návodom k dosiahnutiu cieľa a musí byť do bodky plnený bez možnosti variácie/í. Nezabúdajme, všetci máme svoje individuálne zvláštnosti ktoré nás robia výnimočními, čo platí v každej sfére nášho bytia a niet tomu ináč ani v otázke zvyšovania telesnej pripravenosti – to čo funguje pre niekoho – nemusí pre mňa a opačne, preto v procese jeho napĺňania počúvajte svoje telo a každý plán vnímajte len ako vodidlo.
Úplne najideálnejší scenár je podstúpiť túto prípravu pod dozorom kvalifikovaných odborníkov tímu kondičných trénerov Get Fitter Košice. Okrem motivačného faktoru že budete neustále pod dozorom sa naučíte správne hýbať, cvičiť, dýchať i o zásadách aktívneho životného štýlu.

Výstup na Gerlach kondícia Getfitter

Inštrukcie pred začatím 6-týdňového kondičného tréningu na túru s horským vodcom

  • Ako pred začatím každého programu, je nevyhnutné poznať svoj zdravotný stav a telesnú kondíciu.
  • Odporúčame Vám zadovážiť si jednoduchý monitor na meranie pulzovej frekvencie. Pri záťaži je vždy vitálna informácia vedieť, v akých otáčkach pracuje Váš motor (srdce). Naučíme Vás ako určiť pracovnú pulzovú frekvenciu, ktorej sa držať.
  • Taktiež, je odporúčané viesť si cvičebný denník. Zaznamenajte detaily ako naplnenie objemových a intenzitných hodnôt cvičebného plánu jednotlivých dní a únavu ako reakciu adaptácie organizmu po cvičení.
  • Obsah cvičebných jednotiek nie je rozpracovaný detailne. Držanie tela počas cvičení v jednotlivých rovinách a taktiež dýchanie niesú kôli svojej komplexnosti i individuálnym zvláštnostiam spomenuté. Preto je odporúčané absolvovať túto prípravu s kvalifikovaným inštruktorom.
  • Uvedené náradie, náčinie, metódy a formy cvičení sú konštruované na základe podmienok a možností fitness cestra v ktorom pôsobíme. V prípade, že zariadenie kde sa pripravujete nedisponuje niektorými z uvedených strojov/pomôcok, napíšte nám na info@getfitter.sk a zvolíme alternatívne riešenie.